Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2017/08/01 21:55:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl
Kurs Przewodnikowski i Kursy Drużynowych 2017

Zapraszamy do udziału w Kursie Przewodnikowski i Kursach Drużynowych organizowanych przez Zespół Kadry Kształcącej "Rada Puchaczy" Hufca Łódź-Polesie. Kursy odbędą się na bazie obozowej w Wenecji (woj. warmińsko-mazurskie) w terminie 13-27 sierpnia 2017 r. Planujemy kursy drużynowych wszystkich pionów. W pierwszej kolejności zapraszamy członków Hufca Łódź-Polesie. Po zakończeniu rekrutacji wewnętrznej od 15 maja otworzymy formularz dla innych uczestników i poinformujemy o ilości wolnych miejsc. 

Warunki uczestnictwa:
- 16 lat (rocznikowo)
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie
- pozytywna opinia komendanta szczepu lub hufca.

CZUWAJ!
hm. Katarzyna Kurowska
Komendantka kursów

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 58
Pozostało 42 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 58 / 100
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2017-08-01 21:55
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Wybierz kurs metodyczny, na który chcesz się zgłosić , Imię , Nazwisko , PESEL , Telefon kontaktowy , Miasto , Kod pocztowy , Ulica , Zdjęcie , Chorągiew , Data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego , Aktualnie zdobywany stopień harcerski , Czy posiadasz otwartą próbę na stopień przewodnika? , Pełnione funkcje , Czym zajmujesz się poza ZHP? , Czym się interesujesz? , Czy umiesz grać na jakimś instrumencie? Jeśli tak, to jakim? , Jakie są Twoje plany harcerskie na najbliższe 2 lata? , Czego oczekujesz po kursie przewodnikowskim? , Czego oczekujesz po kursie metodycznym? , Kim jest instruktor? , Opinia ,